ROC van Twente

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente.

Ruim 2.000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor bijna 18.500 studenten en cursisten.

Op vijf hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede, 'in-company' bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente.

Verbonden met de regio

De naam van het Twentse ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) ligt niet alleen voor de hand, maar geeft ook precies aan wat we willen zijn: het ROC van Twente.
Met deze naam tonen we onze verbondenheid met de regio.
Immers: meer dan de helft van de werknemers in Twente heeft zijn opleiding op mbo-niveau gevolgd bij ROC van Twente.

Leven lang leren

ROC van Twente wil de onderwijsdienstverlener zijn in de regio. Vooral ook voor al die volwassenen, die zich verder willen ontwikkelen, die 'een leven lang willen leren'.
Dat kan via bedrijfs- en beroepsgerichte trainingen, (vrijetijds)cursussen en andere scholingstrajecten. 

College van Bestuur

Lid Raad van Toezicht (tevens lid Audit Commissie)


Externe vacature

Lid Raad van Toezicht ROC van Twente
ROC van Twente is dé beroepsopleider van en voor Twente en verzorgt hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en inburgering, met bijpassende voorzieningen, voor ruim 20.000 studenten. Als één van de grootste ROC’s van Nederland, staat ROC van Twente -samen met haar partnerstichting Endoor- voor een leven lang ontwikkelen en een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij en de arbeidsmarktregio. Ongeveer de helft van de werknemers in Twente heeft zijn opleiding op mbo-niveau gevolgd bij ROC van Twente. 

ROC van Twente beperkt zich niet tot initieel onderwijs. ROC van Twente en Endoor zijn er zeker ook voor al die volwassenen, die 'een leven lang willen ontwikkelen’. En voor bedrijven die hun medewerkers willen laten om-, her- of bijscholen. Dat kan via bedrijfs- en beroepsgerichte trainingen, (vrijetijds)cursussen en andere scholingstrajecten. 

ROC van Twente hoort tot de beste werkgevers van Nederland en heeft een platte organisatiestructuur met een helder onderscheid tussen lijn en staf (team, college/dienst en College van Bestuur), waarbinnen medewerkers en studenten zich gekend en erkend voelen en er continu aandacht is voor onderwijsinnovatie. Het onderwijs is georganiseerd binnen negen colleges, waar ook het VAVO Lyceum van Twente en het interne Loopbaancentrum voor studenten zijn ondergebracht. De servicegerichte ondersteuningsstructuur, die bestaat uit zes diensten, is centraal gepositioneerd en ondersteunt het College van Bestuur en de colleges. Vanuit grote en kleinere leslocaties in heel Twente, worden zo'n 280 verschillende mbo-opleidingen verzorgd. Ondanks de omvang van het ROC zijn de lijnen kort en is ROC van Twente een flexibele organisatie. Er heerst een down-to-earth mentaliteit en er wordt hoog gescoord op medewerkerstevredenheid. De samenwerking met het werkveld is goed verankerd binnen het ROC en maakt dat er snel geschakeld kan worden op een veranderende omgeving.

Wegens het aftreden van een van de leden van onze Raad van Toezicht (in verband met het aflopen van de zittingstermijn), is ROC van Twente op zoek naar een 

Lid Raad van Toezicht (tevens lid Audit Commissie) 

Wij zoeken kandidaten met: 

  • gedegen financiële kennis en achtergrond
  • ervaring in het toezichthouden
  • affiniteit met het middelbaar beroepsonderwijs
  • een brede maatschappelijke ervaring, met inzicht in maatschappelijke en sociaal-economische processen, verhoudingen en ontwikkelingen
  • binding met de regio Twente.


Ervaring in de sector zorg strekt tot aanbeveling.

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten uit Oost-Nederland.  

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren vai de website van Wesselo.

 

 

 
 

Afdrukken ]   [ Tip een vriend(in) ]
Regio:
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Zuid-Holland
Utrecht
Zeeland
Heel Nederland

Sluitingsdatum:
22-05-2022